Огънят (fb2)

Анри Барбюс Переводчик: Ерма Гечева
Огънят [Le Feu [Journal d'une Escouade] bg] 1177K, 258 с.

Добавлена: 07.03.2015

Аннотация

1916

Романът на Анри Барбюс „Огънят“ е роман-откровение, посветен на Първата империалистическа война. Героите му са прости войници-фронтоваци, обикновени хора на труда, образуващи пъстра човешка галерия и често пъти говорещи на своя провинциален жаргон. Заедно с тях в романа е обрисуван и жестокият образ на войната — война империалистическа и антинародна.
Впечатления о книге:  

X